Terhi Koulumiehen blogi

Helsinki teki poliisille tutkintapyynnön omista julkisista päiväkodeistaan

Vaalien alla vihervasemmisto päivitteli kovaan ääneen yksityisten peruspalveluiden huonommuutta julkisiin verrattuina. Nyt Antti Rinteen (sdp) vetämissä hallitusneuvotteluissa onkin päästy sopuun siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettäisiin julkisen sektorin järjestettäviksi niin, että myös niiden tuottajana olisi julkinen sektori. Tätä varten perustetaan Suomeen tarpeeton, kallis ja byrokraattinen uusi hallintoporras, maakuntahallinto. Yksityiset palveuntuottajat syrjäytetään palvelutuotannosta vasemmistolaiseen maailmankuvaan pohjautuvalla mutu-perusteella. 

Todellisuudessa monet yksityiset palvelut ovat ihmisten mielestä laadukkaampia kuin julkiset palvelut, siitä ovat osoituksena yhä useamman vanhemman lapsilleen hankkimat kalliit yksityiset sairausvakuutukset. Kukaan ei viitsisi makaa omasta kukkarostaan maltaita saadakseen rakkaalle lapselleen yksityistä hoitoa, jos pitäisi sitä huonompana kuin edullista tai jopa maksutonta julkista terveyskeskusta. Myös moni aikuinen käy yksityisellä lääkärillä omaan laskuunsa, kun haluaa päästä lääkäriajan nopeasti.

Pari kuukautta ennen eduskuntavaaleja kohuttiin yksityisten yritysten puutteista vanhuspaveluissa. Vähemmälle huomiolle jäi se, että puutteita on vähintään yhtä paljon myös julkisella puolella. Mm. sosiaali- ja terveysministeriön projektipäällikkö ja THL:n tutkimusprofessori Anja Noro varoitti tuudittautumasta luuloon, että ongelmat koskisivat vain yksityistä sektoria. Esimerkiksi vielä vuonna 2016 mm. keskimääräinen henkilöstömitoitus oli yksityisellä puolella jopa korkeampi kuin julkisella puolella. Yksityisen puolen työntekijät ovat olleet kyselyissä työssään myös tyytyväisempiä kuin julkisella puolella.

Vaalien alla vasemmisto yritti todistella myös yksityisten päiväkotien huonommuutta julkisiin verrattuina. Helsingissä saatiin aikaiseksi kohu päiväkotiyritys Ankkalammesta. Kohun seurauksena Helsingin kaupungin rakennusvalvonta teki päiväkotiketussa ilmenneistä rakennuslupapuutteista esitutkintapyynnön poliisille.

Saa nähdä, uutisoidaanko yhtä laajasti siitä, että kaupunki on nyt tehnyt poliisille esitutkintapyynnön kaupungin omasta päiväkotitoiminnasta.

Tutkintapyyntö on tehty maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Laki asettaa selkeän velvoitteen rakennusvalvontaviranomaiselle. Sen on rakennuslupaa koskevan tietyntyyppisen laiminlyönnin havaittuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten.

Rakennusvalvontaviranomainen toteaa esitutkintapyynnössään, että kyseessä näyttää kaupungin osalta olevan enemmänkin prosessien puutteellisesta kuvaamisesta ja puutteellisesta töiden vastuuttamisesta johtuva ongelma kuin jonkun yksittäisen viranhaltijan tahallisesta tai tuottamuksellisesta teosta tai laiminlyönnistä aiheutunut tilanne.

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) käynnistämässä päiväkotiselvityksessä käytiin alkukeväällä läpi sekä yksityisten että kaupungin omien päiväkotien rakennuslupia. Selvityksessä löytyi yhteensä 71 päiväkotia, joiden rakennuslupa oli puutteellinen. Rakennusvalvonta on tunnistanut 31 kaupungin päiväkotitilaa sellaisiksi, joissa tarvitaan toimenpiteitä tilojen saattamiseksi vastaamaan rakennusmääräyksiä. Kuuden osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä.

Kiireellistä päiväkodin sulkemista vaativia turvallisuusriskejä ei ole havaittu yhdessäkään päiväkodissa, mutta kaupunki varmistaa päiväkotien turvallisuuden ja terveellisyyden ja suhtautuu vakavasti päiväkotien rakennuslupien puutteisiin. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimiala ovat myös jo toteuttaneet vaadittavia toimenpiteitä prosessien puutteiden kuntoon saattamiseksi.

Vastuu kaupungin omien päiväkotien rakennuslupien hakemisesta on kaupungin hallintosäännön ja vastuujaon mukaan kaupunkiympäristön toimialalla, jota johtaa Anni Sinnemäki (vihr). Yksityisten päiväkotien kohdalla palveluntuottaja on vastuussa siitä, että kaikki sen päiväkotitoimintaa koskevat luvat ovat kunnossa.

Taustaksi:

Helsingissä on yhteensä 703 päiväkotitilaa. Päiväkoteja on 530 eli monella päiväkodilla on useampi tila, joista jokainen tarvitsee oman rakennuslupansa. Näistä kaupungin omia päiväkotitiloja on 565. Luku sisältää myös pienemmät ryhmäperhepäiväkodit, jotka ovat perhepäivähoidon ja päiväkodin välimuoto. Kaikista päiväkotitiloista yksityisiä päiväkotitiloja on 138.

Selvityksessä löytyi 107 päiväkotitilaa, joissa joko oli rakennuslupapuutteita tai rakennusluvan tilanne oli epäselvä. Yksityisistä päiväkodeista on selvitetty kaikki ne, jotka toimivat kaupungilta vuokratuissa tiloissa ja osa muissa tiloissa toimivista päiväkodeista. Selvitys jatkuu vielä 77 tilan osalta. Selvityksen aikana mainituista 107 päiväkotitilasta 36 on muuttunut statukseltaan selväksi eli että rakennuslupa olikin olemassa tai se myönnettiin selvityksen aikana. 71 päiväkotitilaa tunnistettiin sellaisiksi, jotka olivat käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingissa-71-paivakotia...

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/helsingin-kaupungin-raken...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset